O mnie

  • absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1992) na kierunku filologia angielska,
  • absolwent podyplomowego studium „Szkoła Zarządzania” na Uniwersytecie Gdańskim (1994),
  • tłumacz języka angielskiego czynny zawodowo od roku 1992,
  • tłumacz przysięgły od roku 1998 – uprawnienia nadane przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku, a następnie przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (sprawdź na: bip.ms.gov.pl),
  • członek-założyciel Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy,
  • podatnik podatku VAT (każdy klient otrzymuje fakturę VAT za usługę),
  • posiadacz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
  • posiadacz poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.