Skip to content

Oferta

Moja oferta obejmuje następujący zakres tłumaczeń poświadczonych i zwykłych w parze językowej język polski – język angielski:

Tłumaczenia pisemne

  • teksty prawne i prawnicze – umowy, pisma procesowe, orzeczenia sądów, opinie prawne, akty notarialne itp.)
  • dokumenty korporacyjne – umowy spółek, statuty, protokoły zgromadzeń wspólników dokumenty rejestrowe firm, sprawozdania finansowe itp.,
  • dokumenty urzędowe – akta stanu cywilnego, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty pojazdów itp.,
  • teksty o tematyce finansowej – formularze podatkowe, raporty kredytowe itp.,
  • teksty o charakterze technicznym – specyfikacje istotnych warunków zamówienia, specyfikacje robót budowlanych, opisy projektów technicznych, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko itp.),
  • dokumenty pozostałe – zaświadczenia lekarskie, dyplomy, świadectwa szkolne, referencje, zaświadczenia z izb lekarskich itp.

Tłumaczenia ustne

  • podczas czynności notarialnych, spotkań i negocjacji,
  • w urzędach, między innymi stanu cywilnego, oraz podczas państwowych egzaminów na prawo jazdy,
  • asysta tłumacza dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Poświadczenie tłumaczenia

W zależności od przeznaczenia dokumentu konieczne może okazać się poświadczenie jego tłumaczenia. Polega ono na opatrzeniu tłumaczenia odpowiednią formułą i urzędową pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego i jest potrzebne między innymi w sądach i urzędach. Oprócz poświadczenia własnych tłumaczeń po sprawdzeniu i ewentualnej korekcie mogę poświadczyć tłumaczenie sporządzone przez inne osoby.

Oprócz tego służę pośrednictwem w uzyskaniu tłumaczenia dokumentów sporządzonych w innych językach, np. niemieckim, duńskim i norweskim, oraz z języka polskiego na te języki.