Skip to content

Częste pytania

 1. Co to jest tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)?
  Odp. Jest to tłumaczenie opatrzone urzędową pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem.

 1. Jak jest czas oczekiwania na przetłumaczenie krótkiego dokumentu?
  Odp. Na ogół jeden dzień roboczy; w razie potrzeby tłumaczenie wykonam w dniu zlecenia lub w godzinach nietypowych.

 1. Czy do załatwienia sprawy w urzędzie wystarczy kopia dokumentu w języku źródłowym i jej tłumaczenie?
  Odp. Jeżeli dokument ma być przedłożony w urzędzie w Polsce, na ogół potrzebny jest jego oryginał i tłumaczenie poświadczone za zgodność z oryginałem. Za granicą częściej wystarczy kopia.

 1. Czy do sporządzenia tłumaczenia poświadczonego wystarczy przesłanie tłumaczowi dokumentu pocztą elektroniczną lub faksem?
  Odp. Tak, jednak klienci życzący sobie poświadczenia tłumaczenia za zgodność z oryginałem dokumentu powinni okazać tłumaczowi oryginał dokumentu w chwili odbioru tłumaczenia. Jeżeli oryginał nie istnieje albo jest niedostępny, tłumaczenie będzie poświadczone za zgodność z kopią dokumentu. Wydruki dokumentów przesyłanych klientom pocztą elektroniczną to kopie tych dokumentów.

 1. W jaki sposób rozliczane są usługi tłumaczeniowe?
  Odp. Według długości tekstu, stopnia trudności i terminu wykonania tłumaczenia, powtarzalności tekstu, konieczności odwzorowania grafiki itp.
  Przyjęta przez ogół tłumaczy długość jednostki rozliczeniowej dla tłumaczeń zwykłych to 1800 znaków ze spacjami, zaś dla tłumaczeń poświadczonych („przysięgłych”) 1125 znaków ze spacjami. Dla dokumentów sporządzonych w MS Word dla Windows do ustalenia orientacyjnej długości tekstu może służyć statystyka wyrazów w menu „Narzędzia”.

 1. Dlaczego ceny proponowane przez tłumaczy za przetłumaczenie tych samych dokumentów różnią się?
  Odp. Tłumacze mają prawo stosować stawki rynkowe, ustalane z klientem. Stawki urzędowe obowiązują tylko w rozliczeniach z organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

 1. Dlaczego ceny za przetłumaczenie różnych dokumentów jednostronicowych są tak różne, skoro wielkość kartki A4 jest jednakowa? Czy stawka za każdą stronę A4 nie powinna być taka sama?
  Odp. Na jednej stronie A4 można zmieścić bardzo różną ilość tekstu w zależności od wielkości czcionki, odstępu między wierszami, szerokości marginesów itp. W przypadku tekstów pisanych bardzo drobnym drukiem (warunki ogólne, polisy ubezpieczeniowe itp.) na jednej stronie formatu A4 mieści się bardzo duża ilość tekstu, stąd cena za przetłumaczenie takiej strony jest wyższa niż za stronę z małą ilością tekstu. Należy też uwzględnić stopień trudności tekstu i jego układ na stronie, elementy graficzne itp.